EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik

  • Pripremni sastanak

    <hr>U prostorijama Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine  22. maja 2017. godine održan je radni sastanak partnerskih organizacija na projektu „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production –XDEGREE“ finansiranom u sklopu Prvog Poziva IPA INTERREG Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020, a povodom zajedničkog rada na optimizaciji…