EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik

  • Sastanak u Vinkovcima

    <hr>U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 08. septembra 2017. godine održan je prvi sastanak članova projektnog tima. Na prvom sastanku projektnog tima teme su bile vezane za početak realizacije projekta, dogovor oko organizacije prvog „kick-off meeting“ i otvarajuće konferencije u Somboru, izrada promo materijala u skladu sa vidljivošću programa, izrada…