EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Eksperimentalna proizvodnja kukuruzne silaže u Somboru

    Eksperimentalna proizvodnja kukuruzne silaže za proizvodnju bioplina za potrebe projekta XDEGREE u okviru INTEREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, je počela u jesen 2017. ugovaranjem i presjetvenim pripremama. Presjetvene pripreme su obuhvaćale: analize tla, tanjuranje, prskanje totalnim herbicidom, osnovna gnojidba NPK (120: 80: 100), oranje do 25 cm, gnojidba ureom…

    Uzgoj silažnih hibrida kukuruza u Osijeku

    Prema planu implementacije projekta Xdegree, u okviru INTEREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, zasijan je poljski pokus silažnih hibrida kukuruza (Velimir,OSSK617, OSSK602, OSSK635) na dva lokaliteta, u Somboru (Srbija) i u Budrovcima (Hrvatska). Cjelokupna gnojidba planirana je prema analizama tla te su gnojidbeni obroci podjeljeni na osnovnu i startnu gnojidbu.…