EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • O projektu

  Nizak stupanj energetske učinkovitosti i energetska ovisnost javnih komunalnih poduzeća u području opskrbe pitkom vodom i tretiranja otpadnih voda zajednički su problemi ne samo prekograničnog područja, već i cijele regije u kojoj živimo. Posljedično su ove teme zauzele vrlo važno mjesto među prioritetima financijske pomoći Europske unije koja se bespovratno dodjeljuje putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

  Projekt Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije Xdegree“ s ukupnim budžetom od 1.696.336,09 eura nastao je kao rezultat suradnje institucija iz Srbije i Hrvatske, usmjerene na promoviranje i unapređenje upotrebe različitih izvora obnovljive energije u prekograničnom području.

  Cilj projekta je povećanje energetske neovisnosti javnih komunalnih poduzeća koristeći obnovljive izvore energije, zatim bolje korištenje biomase u postrojenjima za proizvodnju bioplina te povećanje svijesti javnosti o energetskom potencijalu obnovljivih izvora energije u prekograničnim regijama i kao takav sufinancira se u okviru IPA Interreg prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

  Kao partneri na projektu definirani su Sveučilište u Novom Sadu, Javno komunalno poduzeće „Vodokanal“ iz Sombora, fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. i Poljoprivredni institut Osijek. Za vrijeme trajanja projekta u Somboru će biti izgrađena bioplinska elektrana, u Vinkovcima solarna elektrana, dok će na Poljoprivrednom institutu u Osijeku biti proširen laboratorij za ispitivanje biomase, a na Sveučilištu u Novom Sadu osnovan laboratorij za ispitivanje kvalitete i kreiranje receptura za proizvodnju bioplina.

  Nakon završetka ovog projekta, Javno komunalno poduzeće „Vodokanal“ iz Sombora i Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., u skladu s analitičkom studijom koja će biti pripremljena, postat će uspješan primjer ostalim tvrtkama s istim područjem djelovanja i omogućiti razvoj i implementaciju sličnih inovativnih projekata u budućnosti. Osnivanje mobilnog laboratorija za ispitivanje energetskih karakteristika i potencijala sirovina za proizvodnju bioplina omogućit će postavljanje optimalnih uvjeta proizvodnje.