EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Fond “Evropski poslovi” AP Vojovdine

  www.vojvodinahouse.eu

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine koji je označen kao pravni sljedbenik Ureda za europske poslove Izvršnog vijeća Autonomne pokrajine Vojvodine. Djelatnost fonda obuhvaća praćenje, proučavanje i implementaciju europskih integracijskih procesa, izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta Autonomne pokrajine Vojvodine s ciljem bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne europske političke i ekonomske tokove te ostvarivanje gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne suradnje s europskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

  Osnovne djelatnosti fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

  1. Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima europskih integracija;
  2. Aktivnosti u vezi s korištenjem europskih strukturnih i razvojnih fondova kao i programa tehničke pomoći EU;
  3. Koordinaciju s aktivnostima Ureda za pridruživanje Europskoj uniji Vlade Republike Srbije;
  4. Suradnju s organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, tijelima i ustanovama koje se bave pitanjima europskih integracija;
  5. Suradnju s međunarodnim i europskim organima i institucijama;
  6. Edukaciju u području europske integracije;
  7. Suradnju sa znanstvenim institucijama i fakultetima u područjima koja su predmet djelatnosti fonda;
  8. Promociju zajedničkih europskih vrijednosti i ideja u sredstvima javnog informiranja kao i putem održavanja seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

  Strateški prioriteti fonda u narednom periodu su:

  • Kreiranje zajedničkih projekata s regionalnim i drugim europskim partnerima u pogledu korištenja pretpristupnih fondova EU;
  • Suradnja s ključnim europskim i međunarodnim institucijama;

  Promoviranje europskih vrijednosti.