EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • JKP “Vodokanal” Sombor

  www.vodokanal.co.rs

  Javno komunalno poduzeće „Vodokanal“ osnovano je Rješenjem Gradskog narodnog odbora Sombora 17. siječnja 1961. godine. Kao komunalna ustanova „Vodokanal“ je imao zadatak baviti se izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

  Danas je Javno komunalno poduzeće „Vodokanal“ institucija s dugogodišnjim iskustvom zaposlenih i suvremenom opremom kojom raspolaže, a građanima osigurava:

  Vodoopskrba

  Objekti sustava vodoopskrbe su:

  1. Izvorište CSV Jaroš
   2. Gradski bunari
   3. Vodovodna mreža – distribucija vode
   4. Priključci vodovoda
  2. CSV JAROŠ

  Kompleks izvorišta sastoji se od kaptažnih objekata – bunara, postrojenja za preradu (pripremu) vode i centra za distribuciju vode. Kaptiranje sirove vode provodi se iz bušenih bunara dubine 50-80 m. U funkciji je 15 bunara. Danas s izvorišta Jaroš pored Sombora grad pitkom vodom opskrbljuje postojeće postrojenje za pripremu vode za piće kapaciteta od 200 l/s. Završena je izgradnja i pušteno u rad novo postrojenje od dodatnih 200 l/s tako da je sada postrojenje kapaciteta 400 l/s. Nakon probnog rada u redovnu opskrbu grada i naseljenih mjesta u prvoj će polovini 2015. godine biti uključena i druga faza od 200 l/s.

  Potrebno je nastaviti s povezivanjem naseljenih mjesta grada Sombora na CSV Jaroš gdje su izgrađeni novi kapaciteti za pripremu vode za piće. U funkciju je stavljen izgrađeni magistralni vodovod koji povezuje Čonoplju, Kljajićevo i Svetozar Miletić s izvorištem CSV Jaroš, a u planu je nastavak izgradnje prema postojećim projektima, povezivanje Stapara i Doroslova kao i izrada novih projekata za povezivanje ostalih naseljenih mjesta: Stanišića, Alekse Šantića, Telečke i Riđice.

  Kanalizacijski sustav

  Opći koncept evakuacije otpadnih voda grada Sombora predviđa zajedničko odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda domaćinstva i industrije. Kanalizacijski sustav je razdjelni (posebno atmosferska, posebno fekalna kanalizacija). Vodoprijamnik za pročišćavanje otpadne vode je Mostonga odnosno kanal Dunav-Tisa-Dunav.

  S obzirom da prvi uređaj za pročišćavanje, izgrađen 1964. godine, nije zadovoljavao razvojne potrebe grada, na temelju Studije o otpadnim vodama grada i industrije izgrađen je novi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), koji je pušten u rad 1985. godine.

   

  UPOV

  Lokacija uređaja nalazi se na području Rokovci, s južne strane grada Sombora. Uređaj za pročišćavanje sastoji se od dviju tehnoloških cjelina, linije vode i linije mulja. Na liniji vode primijenjen je konvencionalni postupak pročišćavanja putem biološki aktivnog mulja. Na liniji mulja primjenjuje se postupak anaerobne digestije u mezofilnom temperaturnom području s mehaničkom dehidracijom mulja.

  Karakteristični podaci o kapacitetu uređaja:

  PARAMETAR Jed. mjere Planirano stanje Stvarno stanje
  Količina otpadnih voda m3/dan 14 800 9300
  Organsko opterećenje kg BPK5/dan 11 000 3500
  Ekvivalentni br. stanovnika ES 180 000 50 000