EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Poljoprivredni institut Osijek

  www.poljinos.hr

  Poljoprivredni institut Osijek je javni znanstveni institut u Republici Hrvatskoj iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti koji kroz znanstveno istraživački rad i pronalaženje inovativnih rješenja doprinosi razvoju i unaprijeđenju znanosti (biljne znanosti) i poljoprivredne proizvodnje.

  Institut ostvaruje znanstvene programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, u suradnji s visokim učilištima uspostavlja znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja i sudjeluje u procesu visokog obrazovanja.

  Institut želi osigurati i razvijati izvrsnost u primjenjenim i razvojnim istraživanjima iz područja biljnih znanosti i time unaprijediti proizvodnju hrane i bioenergije, prateću industriju i gopodarenje prirodnim izvorima u regionalnom, nacionalnom i europskom kontekstu.

  Danas (2017)

  Poljoprivredni institut Osijek zapošljava 133 zaposlenika na neodređeno vrijeme, od toga 34 doktora znanosti, 1 magistra znanosti, 14 znanstvenih novaka te 24 djelatnika sa visokom stručnom spremom. Za sezonu poslova u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca studenog, zapošljava prosječno 100 sezonskih radnika.

  Znanstveno – istraživački, stručni i proizvodni rad organiziran je kroz osam znanstvenih odjela:

  • Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica u čijem sastavu se nalazi farinološki laboratorij i laboratorij za analizu pivarskog ječma i slada
  • Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza
  • Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja
  • Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja
  • Odjel za voćarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorij za kulturu tkiva
  • Odjel za sjemenarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorij za ispitivanje kakvoće sjemena
  • Odjel za poljoprivrednu tehniku i melioracije
  • Odjel – Agrokemijski  laboratorij
  • Služba općih poslova
  • Financijska služba

  Radna jedinica Sjemensko dobro