EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Eksperimentalna proizvodnja kukuruzne silaže u Somboru

    Eksperimentalna proizvodnja kukuruzne silaže za proizvodnju biogasa za potrebe projekta XDEGREE u okviru INTERREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, je počela u jesen 2017. ugovaranjem i predsetvenim pripremama. Predsetvene pripreme su obuhvatale: analizu zemljišta, tanjiranje, prskanje sa totalnim herbicidom, osnovno đubrenje NPK (120: 80: 100), oranje do 25 cm, đubrenje…

    Uzgoj hibrida kukuruznih silaža u Osijeku

    Saglasno planu implementacije projekta Xdegree, u okviru INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, zasejan je poljski eksperiment silažnih hibrida kukuruza (Velimir, OSSK617, OSSK602, OSSK635) na dva lokaliteta, u Somboru (Srbija) i u Budrovcima (Hrvatska). Celokupno đubrenje planirano je prema analizama zemljišta te je đubrenje podeljeno na osnovno i startno đubrenje.…