EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Puštanje u rad solarne elektrane na Distributivnom centru u Kanovcima

    Partner Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. na svom uređaju za preradu otpadnih voda u Kanovcima u gradu Vinkovaci je u završnoj fazi instalacije solarne elektrane. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tokom 2018. godine iz sredstava Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija. Distributivni centar Kanovci poseduje instalaciju solarne elektrane na krovu…

    Peti sastanak članova projektnog tima

    Dana 07. decembra 2018. godine  u Vinkovcima održan je peti sastanak partnera na projektu „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije“ – Xdegree, na kom su sagledani dosadašnji rezultati projekta i dogovorene predstojeće aktivnosti. Članovi projektnog tima su potom posetili Distributivni centar Kanovci na kom je puštanje solarne elektrane u…