EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Peti sastanak članova projektnog tima

    Dana 07. decembra 2018. godine  u Vinkovcima održan je peti sastanak partnera na projektu „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije“ – Xdegree, na kom su sagledani dosadašnji rezultati projekta i dogovorene predstojeće aktivnosti. Članovi projektnog tima su potom posetili Distributivni centar Kanovci na kom je puštanje solarne elektrane u…