EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Održana promocije projekta XDEGREE u okviru 86. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu

    U sklopu aktivnosti projekata „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije XDEGREE“, koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA Intereg prekograničnog progama Hrvatska –Srbija, organizovana je prezentacija ostvarenih rezultata projekta s fokusom na predstavljanje analitičke studije „Mogućnosti i praktična primena obnovljivih izvora energije u javnim komunalnim preduzećima“ dana 15. maja 2019.…