EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Održan projektni sastanak u okviru projekta XDEGREE

    Održan projektni sastanak u okviru projekta XDEGREE

    U okviru projekta „Eksploatacija  različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije XDEGREE“, 12. jula 2019. godine organizovan je redovan projektni sastanak na kom je razgovarano o predstojećem studijskom putovanju i ostalim aktuelnim temama. Nakon održanog sastanka članovi projektnog tima posetili su polja na kojima se uzgaja kukuruzna silaža, kao i  pogon za prečišćavanje vode (UPOV) na kome se nalazi mobilna laboratorija, koja je nabavljena iz projekta.