EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Terenska poseta radi snimanja promo filma za projekat XDEGREE

    Terenska poseta radi snimanja promo filma za projekat XDEGREE

    Na terenskoj poseti radi snimanja promotivnog film za projekat XDEGREE članovi projektnog tima su obišli postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i novopostavljeno biogasno postrojenje u somborskom vodovodu. Tokom posete napravljeni su snimci biogasnog postrojenja sa zemlje i iz vazduha. Promotivni film će pokriti temu rada biogasnog postrojenja, prečišćavanja vode, prikupljanja otpadnih materija, koje se koriste zajedno sa silažom za proizvodnju bio-gasa.