EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Rezultati

  Izgradnja i puštanje u rad kogenerativnog postrojenja sa 200kW električne i 230kW toplotne snage
  Opremanje i puštanje u rad nove mobilne laboratorije
  Izgradnja solarnih elektrana snage 380kW
  Opremanje laboratorija za analizu kvaliteta biomase
  Kreiranje analitičke studije