EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik

  • Kick-off sastanak u Somboru

    <hr>U prostorijama JKP „Vodokanal“ Sombor je dan uoči otvarajuće konferencije projekta, 11. oktobra 2017. godine, održan i kick-off sastanak svih članova projektnog tima. Osim konačnih dogovora vezanih za protokol i organizaciju konferencije povodom otvaranja projekta Xdegree, članovi projektnog tima su razgovarali i o drugim relevantnim temama i planiranim aktivnostima za…