EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Puštanje u rad solarne elektrane na Distributivnom centru u Kanovcima

    Partner Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. na svom uređaju za preradu otpadnih voda u Kanovcima u gradu Vinkovci je u završnoj fazi instalacije solarne elektrane. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tijekom 2018. godine iz sredstava Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija. Distribucijski centar Kanovci posjeduje instalaciju solarne elektrane na krovu…

    Održan peti sastanak članova projektnog tima

    Dana 07. prosinca 2018. godine u Vinkovcima je održan peti sastanak partnera na projektu „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije“ – Xdegree, na kojem su sagledani dosadašnji rezultati projekta i dogovorene nadolazeće aktivnosti. Članovi projektnog tima posjetili su Distribucijski centar Kanovci gdje je u tijeku puštanje solarne elektrane.