EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Održana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci

    <hrv> Dana 28. novembra 2019. godine, realizovana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka, Univeziteta u Novom Sadu, postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci. U preduzeću su tokom implementacije projekta XDEGREE izgrađene solarne elektrane na 6 objekata. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tokom 2018. godine, a distributivni…