EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Priprema solarnih elektrana Ivankovo, Otok i Kanovci za puštanje u rad

    Priprema solarnih elektrana Ivankovo, Otok i Kanovci za puštanje u rad U preduzeću Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. tokom implementacije projekta XDegree planirana je izgradnja solarnih elektrana na 6 objekata, čiji je glavni cilj eksploatacija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u prekograničnom području. Tokom proleća 2018. godine izvršeni su…