EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Puštanje u rad solarne elektrane na Distributivnom centru u Kanovcima

    Partner Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. na svom uređaju za preradu otpadnih voda u Kanovcima u gradu Vinkovaci je u završnoj fazi instalacije solarne elektrane. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tokom 2018. godine iz sredstava Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija. Distributivni centar Kanovci poseduje instalaciju solarne elektrane na krovu…