EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Održana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci

    Održana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci

    Dana 28. novembra 2019. godine, realizovana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka, Univeziteta u Novom Sadu, postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci. U preduzeću su tokom implementacije projekta XDEGREE izgrađene solarne elektrane na 6 objekata. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tokom 2018. godine, a distributivni centar Kanovci, koji su studenti obišli poseduje instalaciju na krovu ukupne snage solarnih panela 76,18 kWp sa izlazom prema mreži distributera snage 134 kW.

    Studenti su i u ovom preduzeću imali priliku da se upoznaju sa procesom prečišćavanja otpadnih voda, da u praksi vide SCADA sistem koji prati rad fabrike vode, upoznati su sa budućim ciljevima i planovima vodovodnog preduzeća za izgradnju biogasnog postrojenja i unapredjenje svoje energetske efikasnosti što je iI bio glavni cilj projekta XDEGREE – povećanje energetske nezavisnosti javnih komunalnih preduzeća kroz upotrebu obnovljivih izvora energije i boje korišćenje biomase.