EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Održana je studijska poseta studenataPoljoprivredog fakulteta, Univeziteta u Novom Sadu, biogasnom postrojenju usomborskom JKP „Vodokanal“

    Održana je studijska poseta studenataPoljoprivredog fakulteta, Univeziteta u Novom Sadu, biogasnom postrojenju usomborskom JKP „Vodokanal“

    Dana 27. novembra 2019. godine, održana je studijska poseta studenata Poljoprivredog fakulteta, Univeziteta u Novom Sadu, biogasnom postrojenju u somborskom JKP „Vodokanal“. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa procesom proizvodnje biogasa iz otpadnih voda i kukuruzne silaže primenom anaerobne digestije, kao i da vide novi biogasni generator, iz koga se biogas, osim za zagrevanje digestora upotrebljava i za dodatnu proizvodnju električne energije. Obišli su mobilnu laboratoriju u okviru koje se eksperimentalnim putem utrđuju potpuno nove recepture za proizvodnju biogasa iz različitih besplatnih izvora biomase.

    Nakon 29 meseci implementacije, projekat Xdegree ulazi u završnu fazu i završava se 14. januara 2020. godine. Rezultati projekta ostvareni u JKP „Vodokanal“ Sombor u skladu sa analitičkom studijom koja je pripremljena u okviru aktivnosti Fonda „Evropski poslovni“ APV, već sada predstavljaju primere dobre prakse ostalim kompanijama i naučno-istraživačkim institucijama sa istim ili sličnim poljem delovanja i omogućiće razvoj i implementaciju sličnih inovativnih projekata u budućnosti.