EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Predstavljen projekat XDEGREE na Međunarodnom sajmu energetike i investicija

    Predstavljen projekat XDEGREE na Međunarodnom sajmu energetike i investicija

    Manifestacija „Međunarodni sajam energetike i investicija“ održana je na Novosadskom sajmu 27. i 28. februara u Kongresnom centru Master. Dani energetike i investicija podstiču poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih učesnika u oblasti energetskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i regionu. Cilj sajma je umrežavanje učesnika zainteresovanih za projekte u oblasti energetike, infrastrukture, vode, ekologije i drugih značajnih komunalnih oblasti. Tokom sajma predstavljaju se napredne tehnologije i oblici finansiranja energetskih projekata.

    Pored kongresnog segmenta u okviru kojeg su obrađene najaktuelnije teme uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva, na platou su prezentovane kompanije i institucije koje predstavljanju nova dostignuća i inovaciju u oblasti. Kao takav predstavljen je i projekat „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije – XDEGREE“ koji se sufinansira sredstvima Evropske unije u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija 2014-2020. Velika zainteresovanost za temu i značajna posećenost projektnog štanda obeležila su prethodne dane.