EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Poljoprivredni institut Osijek

  www.poljinos.hr

  Poljoprivredni Institut Osijek je javni naučni institut u Republici Hrvatskoj za naučnu oblast biotehničkih nauka koji kroz naučno-istraživački rad i pronalaženje inovativnih rešenja doprinosi razvoju i unapređenju nauke (biljne nauke) i poljoprivredne proizvodnje.

  Institut ostvaruje naučne programe od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, u saradnji sa institucijama visokog obrazovanja uspostavlja naučnu infrastrukturu od značaja za celokupni sistem naučne delatnosti i visokog obrazovanja i učestvuje u procesu visokog obrazovanja.

  Institut želi da osigura i razvije izvrsnost u primenjenim i razvojnim istraživanjima iz područja biljnih nauka i time unapredi proizvodnju hrane i bioenergije, prateću industriju i upravljanje prirodnim izvorima u regionalnom, nacionalnom i evropskom kontekstu.

  Danas (2017)

  Poljoprivredni Institut Osijek zapošljava 133 radnika na neodređeno vreme, od toga 34 doktora nauka, 1 magistra nauka, 14 saradnika-istraživača i 24 radnika sa visokom stručnom spremom. Za sezonu poslova u periodu od meseca marta do meseca novembra, zapošljava u proseku 100 sezonskih radnika.

  Naučno-istraživački, stručni i proizvodni rad organizovan je u osam naučnih odseka:

  • Odsek za uzgoj i genetiku žitarica u čijem sastavu se nalazi farinološka laboratorija i laboratorija za analizu pivskog ječma i slada
  • Odsek za uzgoj i genetiku kukuruza
  • Odsek za uzgoj i genetiku industrijskog bilja
  • Odsek za uzgoj i genetiku krmnog bilja
  • Odsek za voćarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorija za kulturu tkiva
  • Odsek za semenarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena
  • Odsek za poljoprivrednu tehniku i melioracije
  • Odsek – Agrohemijska laboratorija
  • Služba opštih poslova
  • Finansijska služba

  Radna jedinica Semensko dobro