EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Univerzitet u Novom Sadu

  www.uns.ac.rs

  Sa više od 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih, jedan je od najvećih obrazovnih i istraživačkih centara u centralnoj Evropi.  Spada u red takozvanih sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pokrivaju skoro sve oblasti nauke i visokog obrazovanja.

  U okviru Univerziteta realizuje se oko 400 akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, čiji su nosioci fakulteti i univerzitetski centri za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije. Studijski programi su savremeni i prate najnovija razvojna dostignuća nauke. Značajnu ulogu u stvaranju čvrste naučne podloge za permanentno osavremenjavanje obrazovne ponude, sem fakulteta i centara, imaju i dva naučna instituta.

  Univerzitet u Novom Sadu ima razvijenu istraživačku infrastrukturu i snažan inovativni potencijal. Univerzitet obuhvata oko 250 laboratorija. Poseban značaj za jačanje inovativnosti ima Tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu.  Uz podršku Fakulteta tehničkih nauka, formirano je 140 start-up i spin-off kompanija, uglavnom u IT sektoru, koje zapošljavaju mlade inženjere sa Univerziteta u Novom Sadu. Neke od njih rade projekte za velike svetske kompanije i doprinele su tome da Novi Sad u međunarodnim okvirima postane poznat kao „softverska dolina“.  Projektni timovi i istaknuti pojedinci sa Univerziteta u Novom Sadu dobitnici su brojnih međunarodnih i nacionalnih priznanja za najbolje tehničke inovacije.

  U okviru Univerziteta u Novom Sadu ima više akreditovanih centara izvrsnosti. Institut BioSens, koji je formiran u okviru Fakulteta tehničkih nauka, Evropska unija je proglasila za jednu od 30 naučnoistraživačkih institucija s najvećim potencijalom u Evropi u oblasti biotehnologija. Njegov projekat ANTARES je najbolje rangiran u Evropi u okviru programa Horizont 2020, u 2016. godini.

  Fakultet tehničkih nauka je osnovan u Novom Sadu u maju 1960. godine.  Čini ga 13 katedri, 10 administrativnih službi i 31 naučno-istraživački centar.  Sa više od 14.000 studenata i 1.250 zaposlenih, na površini od preko 33.000 m² u 8 odvojenih zgrada, Fakultet tehničkih nauka spada među najveće i najrazvijenije fakultete u regionu.

  Brzo reagovanje u stvaranju novih tehnologija i potreba da se postojeće tehnologije osavremene, kao i intenzivan rast privrednog i društvenog sektora, zahtevaju odgovarajući razvoj istraživačkog rada, fakultet koji će biti usmeren na istraživanje, kao i efikasne centre u kojima se znanje pretvara u svrsishodne tehnologije.  To podrazumeva:

  • intenzivan razvoj znanja
  • visok kvalitet obrazovnog procesa
  • fleksibilne nastavne programe
  • nov, funkcionalan odnos fakultet-preduzeće.

  Stoga su aktivnosti Fakulteta tehničkih nauka podeljene na sledeći način:

  • obrazovanje
  • istraživanje i razvoj
  • primenjeno istraživanje (saradnja sa privredom)

  Na osnovu stalnih uspešnih performansi u svim aktivnostima, Fakultet tehničkih nauka poseduje sertifikate EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i OHSAS 18001:2007 i akreditovana je naučno-istraživačka institucija, što potvrđuje visok kvalitet njegovog rada.

  Na kraju, kada je reč o saradnji sa privredom, veoma podsticajno preduzetničko okruženje na Fakultetu, visokokvalifikovano osoblje, transfer i komercijalizacija znanja na Fakultetu rezultovali su osnivanjem više od 140 malih i srednjih preduzeća sa godišnjim obrtom od preko 100 miliona evra.  Pored toga, potpisano je više od 300 sporazuma o saradnji, ne samo sa preduzećima iz Srbije i regiona, već i sa vodećim svetskim kompanijama kao što su  SIEMENS, TOSHIBA, FESTO i druge.