EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
  • English language
  • Srpski jezik
  • Hrvatski jezik
  • Rezultat 1

    Izgradnja i puštanje u rad kogenerativnog postrojenja  sa 200kW električne i 230kW toplotne snage

    Izgradnja i puštanje u rad kogenerativnog postrojenja sa 200kW električne i 230kW toplotne snage u somborskom JKP „Vodokanal“ i povećanje proizvodnje biogasa u sadašnjem postrojenju sa 1700m3/dan na 3000m3/dan