EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Rezultat 3

  Izgradnja solarnih elektrana snage 380kW

  Priprema solarnih elektrana Ivankovo, Otok i Kanovci za puštanje u rad

  U preduzeću Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. tokom implementacije projekta XDegree planirana je izgradnja solarnih elektrana na 6 objekata, čiji je glavni cilj eksploatacija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u prekograničnom području.

  Tokom proleća 2018. godine izvršeni su radovi na izgradnji solarne elektrane na uređajima UPOV Ivankovo, a tokom jeseni i na UPOV Otok, te DC Kanovci. Trenutno se izvode radovi na priključenju uređaja, nakon čega sledi puštanje u probni rad. Planiran završetak elektrane, te njihovo puštanje u trajni rad planira se za početak 2019. godine.

  Nabavka i instalacija solarnih panela obezbeđena je bespovranim sredstvima u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija.